Har du det fint med at nøjes?

Hos Sterner Consult udvikler vi mennesker

Hvorfor gøre noget aktivt ved stress?

Stress er dyrt

Stress koster på det menneskelige plan, men har store økonomiske konsekvenser, både for samfundet, men også for den enkelte virksomhed.

1) Dagligt er der 35.000 sygemeldte grundet stress
2) 500.000 oplever sig udbrændte på jobbet
3) 430.000 har dagligt symptomer på stress.

Stress kommer snigende

Gør noget aktivt – negativ stress underminer trivsel både for den enkelte, men ligeledes i gruppesammenhænge som på arbejdspladser. Stress mindsker effektiviteten, samarbejdsevnen, overskueligheden og kreativiteten i arbejdet. Tiden spildes, da stress kan være årsag til, at opgaver opleves store og uoverskuelige. Hjælp dine medarbejdere så de undgår en negativ spiral.

Gør noget aktivt før kroppen siger stop. Bliver stress vedvarende for den enkelte, bliver det sundhedsskadeligt. Stress forvandler sig fra en tilstand der ”booster” den enkelte, til en tilstand der får den enkelte til at ”skrumpe”. Tegn på stress kan have mange ansigter og ignoreres ofte.

Symptomer man bør være opmærksom på

Adfærdsmæssige kendetegn

Søvnløshed
Øget træthed
Manglende engagement
Nedsat handlingskraft
Aggressivitet
Irritabilitet
Ubeslutsomhed
Glemsom
Fraværende
Øget brug af stimulanser (kaffe, cigaretter og alkohol)
Øget sygefravær
Mindre social

Psykiske kendetegn

Ulyst
Træthed
Hukommelsesbesvær
Rastløshed
Nedsat / dårligt humør
Manglende overskud
Gråd labil
Følsom og letpåvirkelig
Grubler og spekulerer
Indadvendt

Fysiske kendetegn

Sultforstyrrelser
Hjertebanken
Hovedpine
Svedeture
Smerter
Indre uro
Appetitløshed
Hyppige infektioner
Forværring af kronisk sygdom

Vi tilbyder også at hjælpe dig med at udvikle følgende

Coaching

Hvad er din mission i hverdagen? Hvad holder dig tilbage fra at nå dit mål? Gennem personlig coacing, hjælper vi dig med at kanalisere din energi til at nå dit mål.

Mental robusthed

Mental robusthed er noget du styrker gennem en aktiv insats, hvor du bevidst arbejder med at forstå egne reaktionsmønstre. Vi giver dig de rette værktøjer til at få den rette tankeprocess.

Facilitering

Er du også træt af at bruge tiden på møder der lige så godt kunne være en mail? Vi hjælper dig med effektive møder der sikre du går der fra med resultater

Social kapital

Har du oplevet at et samarbejde går i hårknude? Ved at arbejde med social kapital skabes der rammer der muliggør at samarbejdskompetancer og faglig viden har mulighed for at udvikles

Kontakt os

Du har nu allerede taget første skridt og undersøgt markedet. Næste skridt må være, at vi tager en snak. Det kan være den bedste beslutning du har taget i dag.

lene@sternerconsult.dk

peter@sternerconsult.dk

info@sternerconsult.dk

Trige Møllevej 214

8380 Trige

7174 7110