Social kapital

Opnå ejerskab i forandringer, udvikling og retning

Mindre sygefravær,
øget kreativitet
og større effektivitet

Udvikl den sociale kapital

At skabe og udvikle den sociale kapital, gennem rette sociale relationer og rammer, bidrager til øget human kapital i virksomheden, hvilket skaber større effektivitet, større kreativitet og bedre samarbejde. Samarbejde hvor udfordringer løses og bidrager til innovation og udvikling – udvikling der skaber forandring, og forandringsparate medarbejdere.

Bedre trivsel for den enkelte medarbejder

Fordelene for den enkelte medarbejder er overordnet større trivsel på arbejdspladsen, da der skabes mulighed for sparring, videndeling og faglig udvikling, så opgaver opleves mere udfordrende og mindre stressende. Der opbygges kapacitet hos den enkelte, hvorved forandringer opleves mindre stressende.

Mindre fravær og mere kreativitet for arbejdspladsen

Fordelene for virksomheden er medarbejder trivsel, mindre sygefravær, øget medarbejder kreativitet, større effektivitet, udvikling og øget faglighed der skaber højere kvalitet i forhold til kerneopgaven. Virksomheden skaber rammerne for forandring og udvikling.

Højere faglighed

Kompleksiteten på arbejdspladsen fordre samarbejde på tværs af afdelinger/teams, hvor den enkeltes faglige viden (humane kapital) deles, så både den enkelte oplever læring og udvikling, men ligeledes opnår virksomheden generel højere faglighed.

Kontakt os

Du har nu allerede taget første skridt og undersøgt markedet. Næste skridt må være, at vi tager en snak. Det kan være den bedste beslutning du har taget i dag.

lene@sternerconsult.dk

peter@sternerconsult.dk

info@sternerconsult.dk

Trige Møllevej 214

8380 Trige

7174 7110